Οι υπηρεσίες μας

Προσφέρουμε ολοκληρωμένες προτάσεις, μελέτης και κατασκευής, στο τομέα των ανανεώσιμων πηγων ενέργειας.

 • Home
 • Υπηρεσίες
Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στον κλάδο των ΑΠΕ!

Παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στην ανάπτυξή έργων Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας

Πρόγραμμα “Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον”

Πρόγραμμα “Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον”

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την τεχνική διαδικασία, τη σύνταξη και την υποβολή των απαραίτητων εγγράφων. Διαθέτει:
 • Απαιτούμενη γνώση
 • Οργάνωση και υλικοτεχνική υποδομή
 • Εκπαίδευση και κατάλληλη εμπειρία
Περισσότερα
Ενέργεια Από Μονάδα Βιοαερίου 500ΚW

Ενέργεια Από Μονάδα Βιοαερίου 500ΚW

Σύμφωνα με την ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ) Βιοαέριο με ισχύς έργου < 1MW έχουν εγγυημένες Τιμές χωρίς υποχρέωση άμεσης συμμετοχής στην αγορά.
 • Ετήσια ενέργεια αρχική 4.500.000,00 kWh
 • Το ρεύμα πωλείται στην ΔΕΗ και η διάρκεια της επένδυσης είναι 20έτη
Περισσότερα
Υδροηλεκτρικό Πάρκο 3,3ΜW

Υδροηλεκτρικό Πάρκο 3,3ΜW

Μία σημαντική μορφή επένδυσης είναι η παραγωγή ηλεκτρική ενέργειας μέσω της εγκατάστασης Υδροηλεκτρικού πάρκου ισχύος 3,3ΜW.
 • Το ρεύμα πωλείται στην ΔΕΗ και η διάρκεια της επένδυσης είναι 50έτη
 • Ετήσια ενέργεια αρχική 9.200.000 GWh
Περισσότερα
Ενέργεια από μονάδα βιομάζας 500KW

Ενέργεια από μονάδα βιομάζας 500KW

Σύμφωνα με την ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ) Βιομάζα με ισχύς έργου < 1MW έχουν εγγυημένες Τιμές χωρίς υποχρέωση άμεσης συμμετοχής στην αγορά.
 • Το ρεύμα πωλείται στην ΔΕΗ και η διάρκεια της επένδυσης είναι 20έτη
 • Ετήσια ενέργεια αρχική 4.400.000,00 kWh
Περισσότερα
Σταθμός Βιομάζας Ισχύος 100KW

Σταθμός Βιομάζας Ισχύος 100KW

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της εγκατάστασης Σταθμού Βιομάζας (λάδι) ισχύος 100ΚW.
 • Ο Σταθμός Βιομάζας συνδέεται με το Δίκτυο της ΔΕΗ
 • Το ρεύμα πωλείται στην ΔΕΗ και η διάρκεια της επένδυσης είναι 20έτη
Περισσότερα
Ανεμογεννήτρια 60ΚW

Ανεμογεννήτρια 60ΚW

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της εγκατάστασης Ανεμογεννήτριας ισχύος 60ΚW.
 • Το ρεύμα πωλείται στην ΔΕΗ και η διάρκεια της επένδυσης είναι 20έτη.
 • Ετήσια ενέργεια αρχική 216.000,00 kWh
Περισσότερα
Αιολικά Πάρκα 3MW

Αιολικά Πάρκα 3MW

Τα Αιολικά Πάρκα συνδέονται με το Δίκτυο της ΔΕΗ με σκοπό την πώληση της παραγόμενης ενέργειας. Το ρεύμα πωλείται στην ΔΕΗ και η διάρκεια της επένδυσης είναι 20έτη.
 • Εγγυημένες Τιμές χωρίς υποχρέωση άμεσης συμμετοχής στην αγορά
 • Ετήσια ενέργεια αρχική 8.001.000,00 kWh
Περισσότερα
Φωτοβολταϊκά Πάρκα

Φωτοβολταϊκά Πάρκα

Αδειοδότηση και Κατασκευή Φωτοβολταϊκών Πάρκων Ισχύος από 500kw Εως 1.000kw σε Υποσταθμο Υψηλης Τασης (ΑΔΜΗΕ) και το Δικτυο Μεσης Τασης (ΔΕδΔΔΗΕ).
 • Κατασκευή Φωτοβολταϊκού 500KW
 • Κατασκευή Φωτοβολταϊκού 1000KW
 • Φωτοβολαταϊκά Πάρκα < 1 MWp
Περισσότερα

  Request A Quote

  We take great pride in everything that we do, control over products allows us to ensure our customers receive the best quality service.