Αρχεία: Services

Αιολικά Πάρκα 3MW

Τα Αιολικά Πάρκα συνδέονται με το Δίκτυο της ΔΕΗ με σκοπό την πώληση της παραγόμενης ενέργειας. Το ρεύμα πωλείται στην ΔΕΗ και η διάρκεια της επένδυσης είναι 20έτη.
Read More
Energia Image

Φωτοβολταϊκά Πάρκα

Αδειοδότηση και Κατασκευή Φωτοβολταϊκών Πάρκων Ισχύος από 500kw Εως 1.000kw σε Υποσταθμο Υψηλης Τασης (ΑΔΜΗΕ) και το Δικτυο Μεσης Τασης (ΔΕδΔΔΗΕ).
Read More